Mina sidor

För hyresgäster / Värmen i din lägenhet

Värmen i din lägenhet

Vi vill hålla en så jämn temperatur i våra lägenheter som möjligt under hela året.

Upplever du att det blir för varmt eller för kallt så hittar du nedan det som kan påverka temperaturen inomhus.

 

Täck inte för dina element.

 

För att luften ska kunna cirkulera ovan och under, så behöver det finnas utrymme kring elementet. Detsamma gäller om du ställer en större möbel framför, soffa eller dyl, så bör avståndet vara ca 15-20 centimeter.

 

Kallt element.

 

Vid ca 20 grader eller varmare så slår termostaten av, vilket gör att ditt element blir kallt, detta är helt normalt.

 

Långa gardiner

 

Har du långa gardiner som täcker elementets termostat så kan detta göra att termostaten upplever det för varmt vilket medför att den slår av elementet.

Dra istället isär gardinerna så att inte dom täcker termostaten.

 

Termostaten

 

Blir inte ditt element varmt vintertid så prova med att vrida termostatventilen fullt ut och sedan tillbaka några gånger. Låt sedan termostaten vara i fullt öppen läge, (vrid den motsols tills det tar stopp), om ca 15 minuter bör ditt element bli varmt.

 

Kontrollera temperaturen

 

Mät lägenhetens temperatur med hjälp av en termometer som du placerar på en innervägg på en punkt som ligger 1 meter från yttervägg och 1-1,5 meter upp från golv, samt inte närmare fönster och dörrar än 1 meter.

 

Under höst- och vintertid då det är snabba temperaturväxlingar, har det visat sig svårt att hålla jämn temperatur. Man får då räkna med en viss variation. Detsamma gäller när temperaturen ligger omkring 0 °C.