Mina sidor

Hyreshöjning 2018

Nu är hyresförhandlingarna avslutade mellan Hyresgästföreningen och Stiftelsen Kalixbo.
Bostadshyran höjs från och med 1 januari 2018 med 0,85 %.
 
Retroaktiv hyra tas ut för januari månad på februari månads hyra.
 
Hyran för garage, carport, bilplatser och förråd höjs från och med 1 februari 2018.
Förråd   -  hyran höjs med 2 %
Garage  -  hyran höjs mellan 64-29 kr/månad
Carport  -  hyran höjs med 38 kr/månad
Bilplats  -  hyran höjs mellan 51-12 kr/månad