Mina sidor

Upphandlingar

Kalixbo upphandlar installation av nytt fastighets- och områdesnät med bredband i våra fastigheter i Töre.
 
Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.se from 2018-04-18.
 
Anbud in: senast 2018-05-09
 
Frågor ställes till Johan Björkman telefon 070-559 03 87.