• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Trainee som fastighetsförvaltare/projektledare

Vi på Kalixbo arbetar aktivt med vår kompetensförsörjning och söker nu dig som vill ta en unik möjlighet att får lära och utvecklas för en framtida roll som fastighetsförvaltare/projektledare.

Kalixbo erbjuder en unik möjlighet att inleda din karriär i fastighetsbranschen. Anställningen som trainee innebär att du samtidigt som du får praktisk yrkeserfarenhet, får utbildning och introduktion till hela branschen via Allmännyttans traineeprogram. Dessutom blir du genom traineeprogrammet en del av ett brett nätverk av övriga traineer och experter du möter under utbildningen. Programmet ger en helhetsförståelse för ett bostadsföretags verksamhet och innehåller bland annat ekonomi, juridik, omvärldsanalys, kundrelationer, affärsmannaskap, fastighetsutveckling och ledarskap. Traineerna får en omfattande introduktion till allmännyttan och får också stöd i sin personliga utveckling. Programstart sker februari 2022 och pågår till december 2022.

Tryggt – Trivsamt - Tillgängligt

Stiftelsen Kalixbostäder, är ett allmännyttigt bostadsföretag som inom Kalix kommun ska förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Vi förvaltar ca 900 lägenheter samt ett antal affärs- och kontorslokaler. Kalixbo omsätter ca 95 miljoner kronor och har idag 17 anställda.

Kalixbo strävar efter att tillgodose medborgarnas behov av bostäder. Inom Kalixbos bestånd ska olika typer av bostäder finnas för att tillgodose olika personers behov. Kalixbo ska vara ett naturligt förstahandsval för bostadssökande och de nuvarande hyresgästerna ska se Kalixbo som en attraktiv och stabil hyresvärd. Kalixbo ska verka för en god tillgänglighet, och en bostadsförsörjning i Kalix kommun med bra, trygga och trivsamma bostäder och en god boendemiljö till våra hyresgäster. 

Visst låter det spännande och intressant?

Läs mer om oss på Kalixbo, trainee-tjänsten och hur du ansöker på https://www.byhart.se/tjanster/skraddarsydd-kompetensforsorjning/lediga-tjanster/

Här hittar du ytterligare information om traineeprogrammet https://www.sverigesallmannytta.se/akademi/allmannyttans-traineeprogram/for-traineer/