• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Anbud bevakning

Anbud bevakning och säkerhetstjänster

Härmed inbjudes ni att lämna anbud på bevakning av parkeringsplatser i Kalixbos bestånd samt säkerhetstjänster såsom störning/trygghetsjour.
 
Anbudstidens utgång 2021-02-09

Avtalets löptid = 1 + 1 år

 

Logga in på www.e-avrop.com, där finns handlingar tillgängliga.