• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Anbudsinbjudan carport Tallhedsg 1

Nybyggnation carport

Härmed inbjudes ni att lämna anbud på uppförande av carport, kv Duvan 1. 
 
Entreprenad form: Totalentreprenad

Anbudstidens utgång 2021-04-26

Byggstart Maj 2021

Klart September 2021

Logga in på www.e-avrop.com, där finns handlingar tillgängliga.

Förfrågningsunderlag