• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Anbudsinbjudan

Rivning av byggnad på Centrumvägen 39, Kalix
 
Härmed inbjudes ni att lämna anbud på rivning av flerfamiljshus med 6 lägenheter.
 
Entreprenad form: Totalentreprenad
 
Upphandlingsförfarande enligt LOU: Förenklad upphandling
 
Helt enligt administrativa föreskrifter dat. 2019-03-14.
Handlingar finns att hämta på www.tendsign.se 
 
AFB.32 Anbudstidens utgång 2019-04-25