• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Anbud snöjröjning

Härmed inbjudes ni att lämna anbud på snöröjning och sandning av Kalixbos fastigheter.

 
Entreprenad form: Totalentreprenad
 
Upphandlingsförfarande enligt LOU: Förenklad upphandling
 
Helt enligt administrativa föreskrifter dat. 2019-03-21.
Handlingar finns att hämta på www.tendsign.se 
 
AFB.32 Anbudstidens utgång 2019-05-06