• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Målhyra

Din nya hyra – Målhyra

 

Kalixbo har tillsammans med Hyresgästföreningen sett över hyressystemet för att tillämpa det som kallas systematisk hyressättning. Vi kallar det Målhyra. Den nya hyressättningen är ett sätt att omfördela hyrorna så att du som hyresgäst betalar rätt hyra för din lägenhet i jämförelse med andra lägenheter i vårt bestånd.

 

1 april 2021 införde vi Målhyra

 

Tillsammans har vi utarbetat ett system för att kunna sätta en mer rättvis hyra  baserat på olika faktorer.   Tanken är att hyran för varje lägenhet ska bli mer överskådlig och begriplig.  

Införandet kommer att ske succesivt under ett antal år för att undvika kraftiga höjningar för de lägenheter som hittills haft en för låg hyresnivå. Max kan det bli 275 kronors höjning i månaden och sedan kan hyran höjas lika mycket per år under som längst sex år.

För dem som har en för hög hyra så fryses hyran och på så vis slipper du den årliga höjningen ett tag framöver. 

Den nya hyran började gälla från 1 april 2021.

 

Faktorer som påverkar din hyra

 

Lägenheten:  Storleken på lägenheten, dvs hur många kvadratmeter den är på samt hur många rum den har, har störst betydelse vid bedömning av hyran. Badrummet och kökets standard, ytskikt, tillgång till balkong, uteplats etc.

Huset: Här bedöms den tekniska kvaliteten för fastigheten, hiss, tvättmöjligheter, sophantering. Typen av hus är också en avgörande faktor. Exempelvis så ger en marklägenhet, med egen ingång, högre värde än en lägenhet i ett flerbostadshus.

Området:   Ligger fastigheten centralt eller har du långt till affären, hur utemiljö ser ut, parkering, de gemensamma ytorna.

 

Se filmen om målhyra och hur den är uppbyggd.