• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Information om tillval och hur du beställer

Tillval är en möjlighet för dig att mot en höjning av grundhyran att höja standarden i lägenheten.

I samband med införandet av Målhyra, 1 april 2021 får du nu möjlighet till tillval.

 

Vilka tillval finns hos Kalixbo?

Vi tar in de tillval som höjer standarden på våra lägenheter långsiktigt och som många hyresgäster efterfrågar. För mer information och beställning kontakta din bovärd.

Fyll i Tillvalsblanketten och maila eller skicka in till oss

Kan jag välja precis vilket tillval jag vill?

 

Alla kan inte beställa allt. I en del lägenheter kan vissa tillval fungera, i andra är de tekniskt omöjliga att installera. Huset kan också ligga i ett område där vi planerar omfattande ombyggnader framöver. Prata med din bovärd om vad som gäller för din lägenhet.

 

Hur många tillval kan jag göra?

Du kan göra tillval som höjer din hyra med max 300 kronor/månad.

 

Vem tillhör tillvalet?

Den tillhör lägenheten. Säg att du valt en diskmaskin, den blir då en permanent del av själva lägenheten. En lägenhet som en gång har uppgraderats med en diskmaskin fortsätter att vara utrustad med diskmaskin.

 

Vem ansvarar för underhållet av tillvalet?

Kalixbo ansvarar när produkten är ett tillval från oss. Köper du istället till exempel en diskmaskin, står du själv för underhållet då det är du som äger diskmaskinen och skall ta med den när du flyttar. Observera att installationen ska vara fackmannamässigt utförd och du beställer den via Kalixbo.

Kan jag byta ut en rätt ny produkt mot tillval?

Alla produkter i din lägenhet har en bestämd ekonomisk livslängd, varje år skrivs ett bestämt belopp av för varje produkt. Om du vill byta ut en produkt mot ett tillval, och det ekonomiska värdet inte är avskrivet, kan du betala restvärdet. Du äger då produkten och gör vad du vill med den när nya tillvalet är installerat.

 

Underhåll och tillval – vad är skillnaden?

Tillval är en standardhöjande åtgärd. Ett tillval som du själv väljer samtidigt höjer det standarden i lägenheten, och därmed även hyran.

Underhåll höjer inte hyran, utan återställer funktionen i lägenheten. Underhållet av befintlig utrustning görs vid behov och din bovärd bedömer om det är aktuellt för dig.

 

Varför fortsätter jag betala för tillvalet när det är avskrivet?

När tillvalet är installerat i lägenheten tar Kalixbo på sig ett evigt underhåll av tillvalet. Går tillvalet sönder, och slitaget har varit normalt, så byts det ut utan extra kostnad för dig som hyresgäst.