• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Styrelsen

Stiftelsen Kalixbostäders styrelse har från och med 1:a maj 2019 följande sammansättning:

Ellinor Söderlund (S)

Ellinor Söderlund (S)

Ordförande

Tommy Nilsson (S)

Tommy Nilsson (S)

Vice ordförande

Roland Nordin (M)

Ledamot

Ulrika Rönnqvist Paavola (S)

Ledamot

Henrik Eriksson (C)

Henrik Eriksson (C)

Ledamot

Ersättare

 •  Roine Brunnberg (S)
 •  Britt-Inger Nordström (S)
 •  Hasan Homs (S)  
 •  Valter Lindh (C)
 •  Jimmy Väyrynen (M)

Revisorer

 • Gun-Britt Andefors (S)
 • Maj-Lis Gustavsson, ersättare lekmannarevisor (S)
 • Ulrika Öhlund, auktoriserad revisor