• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Styrelsen

Stiftelsen Kalixbostäders styrelse har från och med 1:a maj 2015 följande sammansättning:

Kent Bodlund (S)

Kent Bodlund (S)

Ordförande

Tommy Nilsson (S)

Tommy Nilsson (S)

Vice ordförande

Linda Frohm (M)

Linda Frohm (M)

Ledamot

Assar Silverplatz (MP)

Assar Silverplatz (MP)

Ledamot

Henrik Eriksson (C)

Henrik Eriksson (C)

Ledamot

Ersättare

 •  Stig Juntti (S)
 •  Agne Nilsson (S)
 •  Roine Brunnberg (S)
 •  Roland Nordin (M)
 •  Valter Lindh (C)

Revisorer

 • Jan-Åke Johansson (S), lekmannarevisor
 • Ritva Persson (S), ersättare lekmannarevisor
 • Ulrika Öhlund, auktoriserad revisor