• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Huskurage

En Vecka Fri Huskurage

Huskurage

Oro för våld i nära relation

Stiftelsen Kalixbostäder har antagit policyn Huskurage. Syftet är att förhindra våld i
hemmet genom att grannarna agerar och visar medmänsklighet. Att agera direkt kan
vara avgörande när något händer i huset vi bor eller vistas i. Stiftelsen Kalixbostäder
vill med Huskurage ge en så trygg miljö som möjligt för alla som bor inom Stiftelsen
Kalixbostäders bestånd.

Så här kan du göra för att hjälpa:

  • Knacka på!
  • Om det behövs - ta hjälp av andra grannar. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring polisen om du tycker att situationen är akut eller hotfull, telefon 112. 

 

Läs mer om Huskurage i vårt policydokument

Besök Huskurage hemsida för att få råd om hur du kan agera i situationer när du känner oro för att en granne far illa.