• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Uthyrningspolicy

desk-office-computer-work.jpg

Uthyrningspolicy

BOSTADSKÖN

Registrera dig i vår bostadskö

 • • Börja med att registrera dig i vår bostadskö på vår hemsida kalixbo.se eller skriftligt via blankett som du beställer via vår kundtjänst. Vår bostadskö är avgiftsfri.
 • • Du kan registrera dig från året du fyller 16 år, men du kan inte teckna lägenhetskontrakt förrän du är 18 år och myndig.
 • • Vi registrerar dina personuppgifter samt datum för anmälan.
 • • Om både du och din partner vill stå på lägenheten måste ni ha en gemensam ansökan. Det innebär att den ena av er registrerar sig som medsökande, men båda samlar egna köpoäng. För att bli godkänd som medsökande ska ni leva under äktenskapslika förhållanden. Medsökande till huvudsökandekan du lägga till redan när du gör en ansökan. Det kan även ske under tiden ni samlar köpoäng. Tänk på att den ena av er måste vara registrerad som medsökande för att båda ska kunna skrivas in på kontraktet

Börja samla köpoäng

 • • Den med flest köpoäng erbjuds lägenhetskontraktet.
 • • Du samlar en (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande.
 • • Om du bor hos oss får du högre köpoäng: 1,5 poäng per dag.
 • • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng.
 • • För att behålla din köpoäng måste du en gång per år logga in i kösystemet, annars förlorar du dina köpoäng och din
  ansökan raderas. Det gör du på vår hemsida kalixbo.se. Behöver du hjälp med det kontaktar du vår kundtjänst.
 • • Dina köpoäng raderas alltid när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss. Det görs redan när du tackar ja (muntligt eller skriftligt) till det erbjudna lägenhetskontraktet.

KRAV FÖR ATT FÅ HYRA BOSTAD


Grundkrav för att få hyra bostad av oss

 • • Du ska vara myndig.
 • • Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • • Du ska ha regelbunden inkomst. Som inkomst räknas lön, pension, A-kassa eller motsvarande.
 • • Du får inte ha någon skuld till Kalixbo eller annan hyresvärd.
 • • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna och den ska vara reglerad av kronofogdemyndigheten.
 • • Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor, och är folkbokförd, i lägenheten.
 • • Du måste själv skriva under kontraktet, vi godtar inte fullmakt.
 • • Du kan bara ha ett (1) förstahandskontrakt hos Kalixbo.
 • • Du måste ange vid kontraktsskrivning vilket hemförsäkringsbolag du tänker anlita samt uppvisa hemförsäkring vid nyckelutlämning.
 • • Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan lägenhetsbyte kan ske.
 • • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Det kravet finns för att förhindra osunda boendeförhållanden och prövas när du erbjuds en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek (antalet personer avser vuxna och barn):
  1 rum och kokvrå/kök: 3 personer
  2 rum och kokvrå/kök: 4 personer
  3 rum och kök: 6 personer
  4 rum och kök: 8 personer
  5 rum och kök: 10 personer
  6 rum och kök: 12 personer


Extra grundkrav för seniorboende (55+) samt trygghetsboende (70+)

 • • Du måste ha fyllt 55 år för att få teckna kontrakt på en lägenhet i ett seniorboende.
 • • Du måste ha fyllt 70 år för att få teckna kontrakt på en lägenhet i ett trygghetsboende.
 • • Ålderskravet gäller huvudsökande och vid tillfället då lägenheten söks.
 • • En medsökande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet.

 

INNAN VI SKRIVER KONTRAKT


Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

 • • Vi tar en kreditupplysning på alla sökande om är aktuella för att bli erbjudna visning av en lägenhet.
 • • Vi kontrollerar betalningsanmärkningar och att det inte finns skulder till andra hyresvärdar.
 • • Vi gör ingen kreditupplysning på hyresgäster som redan bor hos oss. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dina hyresinbetalningar och får inte ha några registrerade störningar under de senaste sex månaderna. Det här kontrolleras innan du får ett erbjudande om visning. Om du har registrerade störningar i ditt nuvarande boende kan det leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden som du har sökt. Dessa bedömningar görs från fall till fall.
 • • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Skulden ska vara reglerad.
 • • För att få hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande får det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna.
 • • Du som har en skuld till Kalixbo kan inte få en ny lägenhet innan skulden är betald. Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna nytt hyreskontrakt hos Kalixbo.

 • HYRA LÄGENHET

 • • Det är den person som har flest köpoäng som får skriva lägenhetskontrakt. Du samlar en (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande. Utöver dessa köpoäng får du som bor hos oss idag extra boendepoäng med 0,5 poäng, alltså totalt 1,5 poäng per dag. Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng. Om du har flest köpäng, av de som tackat ja, blir du kontaktat av oss för att boka kontraktsskrivning. Då måste du kunna ge besked. Om vi inte kan nå dig måste du återkomma till oss inom fyra hela arbetsdagar, annars går kontraktet vidare till nästa person på tur. Ett personligt möte med vår handläggare är obligatoriskt. Du måste själv skriva under lägenhetskontraktet, fullmakt godkänns inte. En ytterligare person kan inte läggas till på hyreskontraktet vid kontraktsskrivning utan den personen, en medsökande, måste ha registrerats innan kontraktet binds till dig. Du kan heller inte skrivas in på ett befintligt kontrakt.

 • • Dina köpoäng och din ansökan raderas alltid när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss. Det här gäller även vid bostadsbyte (inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i bostaden, läst mer under ”Överlåta din lägenhet”). Nu är det klart, kontraktet är ditt. Kom ihåg att dina köpoäng försvinner i och med ditt nya kontrakt.

 • • Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet i vårt bestånd. Efter ett år i samma lägenhet kan du återigen anmäla intresse på lägenheter via vår webbsida.

 • Andrahandsuthyrning

 • • Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt. Kontakta Kalixbos kundtjänst.
 • • Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) skäl.
 • • En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andra hand under två års tid. Även här gäller våra grundkrav.
 • • Det är du som förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. En uppsagd lägenhet kan aldrig hyras ut i andra hand.

Hyra i andra hand

 •  Om du som är intresserad av att hyra i andra hand har störningsanmärkningar hos oss från de senaste sex (6) månaderna, kan vi neka dig ett andrahandskontrakt.
 •  Du kan maximalt hyra lägenheten i andra hand i två år och du kan aldrig överta lägenhetskontraktet.

Inneboende

 • • Du får enligt Hyreslagen, 41 §, upplåta en del av din lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, och du behöver inte fråga hyresvärden om lov. Det gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Du får inte låta utomstående personer bo i lägenheten, om det kan medföra problem för hyresvärden.

Undantag från kösystemet

 • • Ibland behöver Kalixbo av olika skäl, till exempel rivning eller större ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.