• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Upphandling

pexels-photo-271647.jpeg

Upphandling

Stiftelsen Kalixbo upphandlar varje år varor, tjänster och entreprenader. Alla inköp och kontrakterade samarbeten sker i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Alla våra aktuella upphandlingar hittar du via e-Avrop.

Klicka på länken, https://www.e-avrop.com/kalixbo/Default.aspx  för att visa aktuell upphandling och hämta underlag.

Hjälp för att registrera, lämna anbud mm finner du här: https://help.e-avrop.com/help/anbudsgivare

 

Är du intresserad av att utföra uppdrag för Stiftelsen Kalixbo?

Då är det bra att du känner till att Kalixbo och Skatteverket har ett samarbete om att förebygga ekonomisk brottslighet.

Kalixbo och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Kalixbo är seriösa företag. Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svart arbetskraft ska inte förekomma. Kalixbo vill inte att seriösa företag skall drabbas av illojal konkurrens.

Med anledning av detta har vi på Kalixbo bestämt oss för att använda Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade entreprenörer. Alla som utför uppdrag för Kalixbo omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer som är involverade i uppdraget, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • ev. skatteskuld hos Kronofogden
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör osv.