• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Samarbeten

Kalixbo verkar för och samarbetar med flertalet företag och organisationer. Det bidrar till att stötta barn och unga i deras utveckling och i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi gör det också för att stärka Kalix som varumärke hos oss Kalixbor, för närings- och föreningsliv och besökare på orten.

 

Som medlem i Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation omfattas våra anställda av schyssta villkor, trygga och moderna kollektivavtal samt bra pensionslösningar.

Det ger oss som arbetsgivare ett tydligt regelverk och trygga förutsättningar för anställningar och för personalfrågor.