• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Gästlägenhet

pexels-photo-101808 (1).jpeg

Gästlägenhet

En modernt nyrenoverad möblerad gästlägenhet finns att hyra. Den är avsedd för hyresgäster som har tillfälligt behov av övernattningsmöjligheter för sina gäster. Den är belägen på Centrumvägen 54 D och omfattar cirka 59 m².
 
Hyra 250 kr /dygn

 • Gästlägenheten skall endast användas för tillfällig övernattning eller som evakueringslägenhet.
 • Avtalstecknade parter är Kalixbo och hyresgäst i Kalixbos bestånd.
 • I hyresavtalet skall anges vilka som kommer att bo i gästlägenheter. Endast de som är namngivna i hyresavtalet äger rätt att övernatta.
 • Hyran regleras i hyresavtalet.
 • Högst sex personer får samtidigt övernatta i lägenheten.
 • Kalixbo tillåter inte att husdjur vistas i gästlägenheten.
 • Gästlägenheten kan, om inget annat avtalas, bokas för högst en vecka per tillfälle.
 • Kalixbo förbehåller sig rätten att avgöra turordning avseende bokning.
 • Avbokning kan göras senast 1 dag före aktuell bokning.
 • Betalning sker i förskott, inbetalning sker till Kalixbos bankgiro 603-0407. Kvitto skall uppvisas innan nyckel utlämnas.
 • Gästlägenheten finns att tillgå senast kl 14.00 ankomstdagen.
 • Hyresgästen ansvarar för att gästlägenheten är städad och nyckeln återlämnad till Kalixbo senast kl 12.00 avresedagen.

Har du frågor så kontakta Kalixbos kundtjänst på telefon 0923-16080