• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Lägenhetsdeklaration

Lägenhetsdekl

Lägenhetsdeklaration

Inventering av lägenheter för en rättvisare hyra.

 

Tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar Kalixbo med att skapa en modell för en rättvisare hyressättning. Syftet är att renovera ett hyressystem som inte rustas upp på länge.

Vi har inventerat våra bostadsområden, hus och lägenheter.

Varje lägenhet har sin egna deklaration där vi beskriver lägenhetens egenskaper och standard. Lika hyra för lika lägenhet – det är vad vi vill uppnå med vår nya hyressättningsmodell Målhyra.

Läs mer i foldern lägenhetsdeklaration