• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Lägenhetsdeklaration

Lägenhetsdekl

Lägenhetsdeklaration

Inventering av lägenheter för en rättvisare hyra.

DIN LÄGENHETSDEKLARATION

Tillsammans med Hyresgästföreningen har Kalixbo tagit fram en lägenhetsdeklaration till sina lägenheter. Lägenhetsdeklarationen är grunden med vår hyressättningsmodell Målhyra.

Vi har inventerat våra bostadsområden, hus och lägenheter.

Varje lägenhet har sin egen deklaration där vi beskriver lägenhetens egenskaper och standard.  

Läs mer i foldern lägenhetsdeklaration