• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Klimatinitiativet

Klimatinitiativet Logotype Farg

Klimatinitiativet

Ett år med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ – tillsammans minskar vi Kalixbo klimatpåverkan på riktigt

 

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta klimatinitiativet och 176 bostadsföretag med sammanlagt 681 000 lägenheter har hittills anslutit sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 

  • Under året har vi genomfört många åtgärder för att sänka vår energianvändning och förbättra inomhusklimatet. Jag kan bland annat nämna att vi har installerat effektivare ventilationsanläggningar och även bytt ut ljuskällor till de med lägre energiförbrukning, säger Ingela Rönnbäck, vd på Kalixbo.
  • Vår resa mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30 procent mindre energianvändning har börjat på allvar. Att minska klimatpåverkan är en ödesfråga och inom allmännyttan pratar vi inte bara om det, utan vi ställer om på riktigt. Handlingskraften i allmännyttans hållbarhetsarbete är imponerande, säger Anders Nordström, vd på Sveriges Allmännytta.

Fakta och siffror om Allmännyttans klimatinitiativ 2019
Allmännyttan producerar förnybar energi
Allmännyttans företag är både delägare och andelsägare i anläggningar som producerar förnybar sol- och vindel. Sammanlagt produceras 135 miljoner kWh, 135 GWh, i dessa anläggningar. Det motsvarar elanvändningen i ca 58 500 lägenheter (en snittlägenhet i Nils Holgerssonundersökningen använder 2300 kWh hushållsel /år).

• 21 allmännyttiga bostadsföretag producerar 126 GWh el i egen eller andelsägd vindkraft.
• 69 allmännyttiga bostadsföretag producerar 8 GWh el i andelsägd solcellspark eller i egen solcellsanläggning.

Av elen som produceras i egna solceller används ca 5 GWh för eget bruk eller av hyresgästerna och ca 3 GWh skickas ut på elnätet.

Alla siffror är ungefärliga och baserade på bostadsföretagens egna inrapporterade värden.

Bränslen i egna pannor
110 allmännyttiga bostadsföretag har inga egna värmepannor eller är fossilbränslefria i de som finns.

Fossilfria drivmedel i bilar och arbetsmaskiner
60 företag har både fossila och ickefossila drivmedel och har alltså påbörjat sin resa mot att bli fossilfria. De har alltså gjort aktiva val att använda fossilfria bränslen i sina bilar och arbetsmaskiner med exempelvis HVO, alkylatbensin, biodiesel, FAME, biogas, naturgas.
– Engagemanget är stort hos de 250 personer som varit på start- och fokusträffarna vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå och vi har haft bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot våra mål, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ