• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Välkommen till Kalixbo

Kalixbo äger och hyr ut lägenheter i Kalix, Töre, Nyborg, Båtskärsnäs och Morjärv.

Letar du bostad så anmäl dig till vår bostadskö!

Upptäck ditt framtida hem

Tryggt, trivsamt och tillgängligt hos Kalixbo

  

Vi hjälper dig så gärna – på distans!

 

Under rådande pandemi önskar vi att du i första hand kontaktar oss

via e-post, info@kalixbo.se, telefon 0923-16080, eller loggar in på

Mina sidor via www.kalixbo.se

Från 1 april 2021 inför vi Målhyra

 

Tillsammans har vi utarbetat ett system för att kunna sätta en mer rättvis hyra  baserat på olika faktorer.  Tanken är att hyran för varje lägenhet ska bli mer överskådlig och begriplig.  

Införandet kommer att ske succesivt under ett antal år för att undvika kraftiga höjningar för de lägenheter som hittills haft en för låg hyresnivå. Max kan det bli 275 kronors höjning i månaden och sedan kan hyran höjas lika mycket per år under som längst sex år.

För dem som har en för hög hyra så fryses hyran och på så vis slipper du den årliga höjningen ett tag framöver. 

Den nya hyran börjar gälla från 1 april 2021. Läs mer om Målhyra.

 

Kalixbo har antagit huskurage - förebygga våld

Huskurage hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas.

Kalixbo har antagit Huskurage. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla som bor hos oss.

Om du är orolig för att någon granne far illa:

  1. Knacka på!
  2. Om det behövs – ta hjälp av andra grannar. Flera grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen om du tycker att situationen är akut eller hotfull.

 

Vi på Kalixbo vill att alla ska känna sig trygga i sitt hem. Genom att hjälpas på kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv. Tack för ditt engagemang!

Mer information hittar du på huskurage.se.