• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Nya regler för andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Sedan den 1 oktober 2019 har Sverige en delvis ny hyreslagstiftning.

 

Den 1 oktober skärptes lagstiftningen för svarthandel med hyreskontrakt. Den som har köpt ett hyreskontrakt, eller har försökt att sälja ett, ska kunna förlora sin hyresrätt.  Målet med den nya lagen är att hyresmarknaden ska bli tryggare och innebär bland annat allvarligare konsekvenser för den som hyr ut olovligt i andrahand.

 

Tillstånd krävs alltid

Tillstånd krävs alltid från hyresvärden för att få hyra ut i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från din lägenhet.

 

Tak för förstahandshyra

Du får inte ta ut en högre hyra än den du själv erlägger. Hyr du ut din lägenhet  med möbler får du max lägga på 15 procent på hyran. Samt faktiska kostnader för el, bredband eller liknande om de ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

 

Inneboende - vad gäller?

För att ha inneboende krävs att du bor permanent i din lägenhet. Du får bara ta ut hyra av den inneboende för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du många inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

 

Lägenhetsbyten

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet. Hyresnämnden godkänner inte längre byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.