• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Coronaviruset

Undvik besök - ring, maila eller använd webben!

VI TRÄFFAS GÄRNA på distans!

 

Vi vill därför uppmana våra hyresgäster att i första hand kontakta oss via telefon och e-post.

 

Vi kommer inte att besöka lägenheter annat än för att åtgärda akuta fel, om någon av de boende har hosta, snuva, feber och halsont. Känner någon i familjen av dessa symptom vill vi inte heller att ni besöker oss.

 

Detta efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten om allas ansvar för att minska risk för att sprida smitta.

 
VIKTIG INFORMATION – Nu finns samhällssmitta av Covid-19 i Kalix

Vi i sjukvården gör allt vi kan för att begränsa smittspridningen men vi behöver er hjälp.

Vi uppmanar alla att hålla ut och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kom ihåg: Symptomfrihet i minst 48 timmar gäller innan det är grönt ljus att återgå till skola eller arbete även om du testats och det visar sig att du inte har Coronavirus/Covid-19.

Covid -19 lyder under smittskyddslagen - den som har en smittsam sjukdom måste göra det som krävs för att förhindra att smitta andra.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 – läs mer om vilket ansvar du har på Folkhälsomyndighetens sida www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora