• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Brandvarnarens dag

Banner Värmeljus

Brandvarnarens dag

1:a december brandvarnarens dag! Testa din brandvarnare.

Många tänder ljus så här i juletid, och då är det bra att ha sin brandvarnare i fin kondition med färska batterier.

Vi kontrollerar brandvarnaren när vi besiktar våra lägenheter. Men för att brandvarnaren i din lägenhet ska fungera bra och varna vid en eventuell brand måste du själv testa och underhålla den.

Här kan du gratis få en påminnelse om att testa din brandvarnare: msb.se

Läs mer om din brandvarnare samt få tips om hur du kan undvika att brand uppstår: Brand och inbrottssäkerhet