• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Ny hyra 2022

Nu är hyresförhandlingarna avslutade.

Ny hyra från 1 april 2022

Bostäder

Hyran för bostäder höjs från och med 1 april 2022 med 1,45% samtidigt sker även reglering av Målhyran för berörda lägenheterna.

På nästa hyresavi kommer även en retroaktiv debitering som avser april 2022.

 

Bilplatser

Hyran för bilplatser höjs med mellan 5-20 kronor per månad från och med 1 april 2022.

På nästa hyresavi kommer även en retroaktiv debitering som avser april 2022.

 

Förråd

Hyran för förråd höjs från 1 april 2022 med 1,45%.

På nästa hyresavi kommer även en retroaktiv debitering som avser april 2022.